Doç. Dr. Gülfidan Uzan Çakmak

Gögüs Hastalıkları Neye Bakar?

Akciğer ve solunum yolu hastalıklarının teşhis, tanı ve tedavisinde hem ayaktan hasta muayenesi hem de yatan hasta takip hizmeti sağlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak radyolojik ve laboratuvar testlerinden yararlanılır. Öksürük, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve göğüs ağrısı olan hastaların değerlendirmesi bu şikayetlerin akciğer ya da akciğer dışı hastalık kaynaklı olup olmadığının ayırımının yapılması, tanı konup tedavi edilmesi sağlanır. Astım, allerjik hastalıklar, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, zatürre, tüberküloz, akciğer embolisi, akciğer kanseri, interstisyel akciğer hastalıkları, uyku sırasında oluşan solunum bozuklukları, sigara bağımlılığına bağlı olarak gelişen hastalıklar için gerekli muayene ve tetkikler yapılmaktadır.
 • Solunum fonksiyonlarını ölçmeye yönelik SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Alerji testleri
 • İleri tetkik gerektiren hastaların yatarak tedavisi
 • Sigara bırakma konusunda deneyimli tıbbi uzman yardımı ve medikal tedavi planlaması
 • COVID hastalarının ayaktan veya gerekli durumlarda yatarak takibi ile COVID sonrası kontrol ve takibi
 • Yaşlı, yatalak, bakıma muhtaç hastanın evde takip ve tedavisi ile yatak yara tedavisi ve solunum desteği yapılmaktadır.
Tanı ve Tedavi Alanları
 • Uyku Bozuklukları ve uyku apnesi
 • Solunum yetmezliği
 • Bronkoskopi (Tanısal ve girişimsel yani tanı ve tedavi amaçlı)
 • Plevra Biyopsisi
 • KOAH
 • Akciğer Kanseri
 • Astım
 • Allerji
 • Kronik Öksürük
 • Zatürre (Pnömoni)
 • Tüberküloz
 • Akciğer Sönmesi (Pnömotoraks)
 • Akciğer Embolisi (Akciğer damarının pıhtı ile tıkanması)
 • Sarkoidoz
 • Plörezi (Akciğer zarında sıvı toplanması)
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları, Romatizmal hastalıkların akciğer tutulumu ve tedavisi
 • Akciğerde nodül
 • Sigara Bırakma Yöntemleri ve İlgili Hastalıklar